Bài đăng ngày: 18/01/2017

Thông báo: về lịch phục vụ của Thư viện dịp Lễ Tết Âm lịch 2017

  - Từ Thứ 3 - thứ 6, ngày 17- 20/1/2017 (ngày 20 - 23/12 Âm lịch) : Thư viện làm việc và phục vụ theo giờ hành chính thông tầm.

- Thứ 4, ngày 18/1/2016 (ngày 21/12 Âm lịch) : Nghỉ phục vụ bạn đọc.
- Từ Thứ 2, ngày 23/1/2017 đến 5/2/2017 (ngày 26/12 đến 9/1Âm lịch) : Nghỉ Tết theo lịch của Nhà trường.
- Thứ 2, ngày 6/2/2017 (ngày 10/1 Âm lịch) : Mở cửa phục vụ bình thường.
Lưu ý: Các sách có hạn trả vào ngày nghỉ sẽ được gia hạn đến ngày làm việc kế tiếp. Sách mượn dịp Tết sẽ trả vào ngày đầu tiên làm việc sau nghỉ Lễ.

Xin trân trọng cảm ơn.