Bài đăng ngày: 12/06/2018

Thông báo: v/v Nghỉ phục vụ bạn đọc

Thực hiện  Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 của Nhà trường, Thư viện xin thông báo tới bạn đọc lịch phục vụ như sau:

 + Thứ 5, ngày 14/06/2018: Thư viện nghỉ phục vụ bạn đọc để triển khai công tác tổng kết năm học 2017-2018.
 + Thứ 6, ngày 15/16/2018: Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.
Lưu ý: Bạn đọc đã mượn sách có hạn trả vào ngày thứ 5 (15/06/2018) sẽ được gia hạn vào ngày Thứ 6 (15/06/2018).

Trân trọng cảm ơn.