Bài đăng ngày: 11/10/2017

Giới thiệu Tạp chí điện tử

 Thư viện xin trân trọng giới thiệu với quý thầy cô, các anh chị học viên và các em sinh viên một số link tạp chí điện tử phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu mà thư viện sưu tầm được. Khi sử dụng Không cần đăng nhập.

1. Family relation

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fare.2017.66.issue-1/issuetoc

2. IDS Pratice Papers

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/idwp.2014.2014.issue-446/issuetoc

3. OXONOMICS

onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1752-5209

4. Quantitative Economics

onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1759-7331

5. Theoretical Economics

onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1555-7561