Tra cứu sách điện tử

 Bạn có thể Tra cứu Tại đây

 HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU SỐ VỚI ELIB

1. Tìm kiếm nhanh.
- Tìm kiếm nhanh bằng từ khóa:
 
 
- Tìm kiếm nhanh bằng cách duyệt xem tài liệu đọc nhiều hoặc tài liệu mới được cập nhật:
 
  
- Bạn cũng có thể duyệt xem theo bộ sưu tập mình quan tâm: Luận văn, luận án, khóa luận, sách điện tử, tạp chí điện tử... hoặc theo các chuyên ngành mình quan tâm.
 
 
2. Tìm kiếm nâng cao.
- Bạn đọc có thể tìm kiếm tất cả các dạng tài liệu hoặc theo từng loại hình: PDF; Audi; Video...
- Bạn cũng có thể tìm kiếm theo chính sách lưu thông của tài liệu: tính phí hoặc miễn phí..
- Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa với nhau để khu chú kết quả tìm một cách chính xác.
 
 
3. Gửi yêu cầu tài liệu.
- Bạn đoc có thể gửi yêu cầu những tài liệu mình cần mà trong phần mềm Elib chưa có để Thư viện có thể nghiên cứu và bổ sung. Bạn làm theo hướng dẫn như hình dưới:
 
 
4. Quản lý tài khoản cá nhân.
Bạn đọc có thể quản lý các dữ liệu liên quan đến mình như: Lịch sử xem tài liệu; Lịch sử nạp tiền; Tài liệu đã mua; Thông tin cá nhân; Đổi mật khẩu
 
 
5. Thông tin liên hệ.

Bạn đọc có thể liên hiện với Thư viên thông qua các kênh sau:

 

Bạn đã sẵn sàng sử dụng Elib... Xin click vào đây