Đặt mượn tài liệu

1, Chính sách:
- Áp dụng đối với các nhóm bạn đọc được phép mượn tài liệu của Thư viện
 - Tài liệu chỉ có thể được Đặt mượn khi đang ở trạng thái “Bận” (có người khác đang mượn)
- Mỗi bạn đọc chỉ được phép đặt mượn 02 tài liệu, thời gian hiệu lực trong vòng 7 ngày. Sau thời gian đó thư viện sẽ ưu tiên cho người đặt mượn tiếp theo.
- Khi tài liệu có từ 2 người đặt mượn trở lên thì mượn theo thứ tự , sau 1 ngày tài liệu chưa được mượn thì sẽ đến lượt người đặt mượn tiếp theo. (Thông báo tài liệu “Rỗi” sẽ được gửi qua email)
 2, Cách thực hiện:
Bạn đọc tìm kiếm tài liệu như bình thường, nếu tài liệu mình cần đang bận thì có thể đặt mượn tài liệu bằng cách nhập thông tin vào vùng ĐẶT MƯỢN (như hình bên).
 
  Sau khi đặt mượn, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để xem thông tin. Khi nào tài liệu chuyển trạng thái “Rỗi”, hệ thống sẽ gửi email thông báo để bạn đến thư viện mượn tài liệu.