Mượn, trả

1. Chính sách

-          Áp dụng đối với nhóm bạn đọc được phép mượn tài liệu về nhà.

-          Tài liệu không phải là tài liệu dấu đỏ.

-          Mỗi bạn đọc được mượn 03 tài liệu và gia hạn 02 lần.

-          Thời gian mượn 14 ngày và gia hạn 02 lần mỗi lần 14 ngày (tài liệu tham khảo); tài liệu giáo trình được mượn 30 ngày (không gia hạn).

 2. Quy trình

2.1. Mượn tài liệu:

Bước 1: Tra tìm tài liệu bằng mục lục trực tuyến và ghi lại ký hiệu xếp giá của tài liệu.

Bước 2: Tìm tài liệu trong các kho tiếng Việt, Ngoại văn, Chuyên ngành, Giáo trình (không có dấu đỏ)

Bước 3: Mang tài liệu muốn mượn đến máy Mượn - trả Tự động để làm thủ tục mượn về nhà (hoặc đến Quầy Hỗ trợ Thông tin để được Trợ giúp)

Hướng dẫn Mượn tài liệu - sử dụng máy Mượn trả tự động

Bước 1:
ØNhấn chọn “OK” bên phía giao diện “Mượn/ Gia hạn” để mượn hoặc gia hạn tài liệu
 
Bước 2:
ØĐưa thẻ thư viện của bạn (phần chứa mã barcode) vào vị trí đầu đọc mã vạch
ØKhi hệ thống nhận diện đúng bạn đọc sẽ hiển thị thông tin bạn đọc
Bước 3:
ØĐể mượn tài liệu: đặt tài liệu muốn mượn lên bục và đợi giao diện màn hình hiển thị tất cả các tài liệu mượn
ØSau khi hoàn thành quá trình mượn/ gia hạn tài liệu. Nhấn nút “Kết thúc” để kết thúc quá trình
 Lưu ý: Bạn đọc cần chuẩn bị thẻ sinh viên và kiểm tra kĩ tình trạng tài liệu trước khi mượn. Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản tài liệu trong thời gian mượn tài liệu.

2.2. Trả tài liệu: 

Khi đến hạn trả, bạn đọc mang tài liệu đến Quầy mượn trả để làm thủ tục ghi trả.

 

Hướng dẫn Trả tài liệu - sử dụng máy Mượn trả tự động

Bước 1:

Nhấn chọn “OK” bên phía giao diện “Trả” để trả tài liệu

Bước 2:

Đặt tài liệu muốn trả lên bục

Bước 3:
ØTrên giao diện sử dụng sẽ hiển thị tất cả tài liệu được trả lại

Nhấn nút “Kết thúc” để kết thúc quá trình trả tài liệu