Báo, tạp chí

Mời bạn Click Vào Đây để tra cứu tài liệu là báo, tạp chí hiện có trong Thư viện.

DANH MỤC BÁO, TẠP CHÍ TIẾNG VIỆT năm 2016

  

Tên tạp chí
Số kì xuất bản
1
Đầu tư
 Thứ 2,4,6
2 ! Đẹp
 Tháng 1 kì
3
An ninh thế giới
 T4,7
4
Công nghệ ngân hàng
 Tháng 1 kì
5
Cẩm nang du lịch
 Tháng 1 kì
6
Chứng khoán Việt Nam
 Tháng 1 kì
7
Dinh dưỡng và sức khỏe gia đình
 Tháng 1 kì
8
Diễn đàn doanh nghiệp
 Thứ 4,6
9
Doanh nhân
 Tháng 2 kì
10
Du lịch Việt Nam
 Tháng 1 kì
11
Dược và Mỹ phẩm
 Tháng 1 kì
12
Guide tiếng Anh
 Tháng 1 kì
13
Hạnh phúc gia đình
 Thứ 6
14
Hán nôm
15
Her World
 Tháng 1 kì
16
Khám phá
 Tháng 1 kì
17
Kiểm toán
 Thứ 5
18
Kinh tế Việt Nam và thế giới+CN
Hàng ngày
19
Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
 Tháng 3 kì
20
Kinh tế Việt Nam
 Tháng 2 kì
21
Kế toán và kiểm toán
 Tháng 1 kì
22
Làm bạn với máy tính
 Thứ 3
23
Lecourrier du Vietnam
 Thứ 5
24
Nghiên cứu quốc tế
 3 Tháng 1 kì
25
Ngoại thương
 Tháng 2 kì
26
Ngôn ngữ
Tháng chẵn 
27
Ngôn ngữ và đời sống
 Tháng 1 kì
28
Nhà đẹp
 Tháng 1 kì
29
Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới
 Tháng 1 kì
30
Pháp luật
Hàng ngày
31
Phụ trương Đẹp
 Tháng 1 kì
32
Phụ nữ Việt Nam cuối tuần
 T5
33
Sành điệu
 Tháng 1 kì
34
Sinh viên Việt Nam
 Thứ .2
35
T/c Giáo dục
  Ngày 5,20
36
T/c Truyền hình
 Tháng 3 kì
37
Tài chính doanh nghiệp
 Tháng 1 kì
38
Tạp chí Thuế (tiếng Việt)
 Thu 5
39
Tạp chí Thuế ( Vietnam Taxition )
 Tháng 1 kì
40
TB Làng nghề Việt
 Thu 5
41
Th­ư viện Việt Nam
 Tháng 1 kì
42
Thông tin và tư liệu
 Tháng chẵn
43
Thanh niên
 Hàng ngày
44
Thế giới di sản
Tháng 1 kì
45
Thế giới trong ta
 Tháng 1 kì
46
Thời báo Kinh tế Việt Nam
 Thứ 2,3,4,5,6,7
47
Thời báo Ngân hàng
 Thứ 2,4,5,,6,
48
Thời báo Tài chính
 Thứ 2,4,6
49
Thời trang trẻ
 Thứ 3
50
Thế giới phụ nữ
 Thứ 2
51
Thế giới vi tính
 Tháng 1 kì
52
Thể thao văn hóa
Hàng ngày
53
Thông tin đối ngoại
 Tháng 1 kì
54
Thông tin lý luận
 
55
Thuốc và sức khỏe
 Tháng 2 kì
56
Tri thức trẻ
 Ngày 1,10,20
57
Triết học
 
58
Tuổi trẻ cười
 Tháng 2 kì
59
Tuổi trẻ TP.HCM
 Hàng ngày
60
Văn hoá dân gian
 
61
Văn nghệ quân đội
 Tháng 2 kì
62
Vietnam Economic Review
 Tháng 1 kì
63
Vietnam Economic Times
 Tháng 1 kì
64
Vietnam News
 Thứ 2,3,4,5,6,7
65
VN Discovery
 Tháng 1 kì
66
VN Today tiếng Nhật
 Tháng 1 kì
67
VOV
 T 6
68
Xây dựng Đảng
 Tháng 1 kì

 DANH MỤC BÁO, TẠP CHÍ NGOẠI VĂN NĂM 2016

 

STT
Tên tạp chí bằng tiếng nước ngoài
Nhà xuất bản
 
 
 
1
 Panorama
PRESS DI DISTR STAMPA MULT SRL
2
汉语学习
Ngôn ngữ tiếng Trung
3
世界汉语教学
Giảng dạy ngôn ngữ tiếng Trung
4
语言教学与研究
Giảng dạy ngôn ngữ
5
中国翻译
Bản dịch tiếng Trung
6
语言与翻译
Ngôn ngữ và dịch
7
南京大学学报 - (哲学人文社会科学)
Đại học Nam Kinh
8
语言文字应用
Ngôn ngữ ứng dụng
9
当代语言学
Ngôn ngữ học
10
外语教学与研究
Giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ
11
Francais dans le Monde - With Special Issues
LE FRANCAIS DANS LE MONDE
12
 Language interaction acquisition
JOHN BENJAMINS BV
13
Accounting and business research
TAYLOR & FRANCIS GROUP
14
Journal of maketing research
AMERICAN MARKETING ASSOCIATION
15
Русский язык за рубежом
(Tiếng Nga  ở nước ngoài)
16
Аргументы и факты
 (Bình luận và sự kiện)
17
Иностранные языки в школе
 
18
LANGAGES -(Fr)
19
TESOL QUARTERLY (TM: TESOL PACKAGE)
WILEY-BLACKWELL
20
ELT JOURNAL
OXFORD UNIVERSITY PRESS
21
Deutsch Perfekt
PRESS DI DISTR STAMPA MULT SRL
22
CAMBRIDGE STUDIES IN LINGUISTICS
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
23
Languge, culture and curriculum
TAYLOR & FRANCIS GROUP
24
PUNTOYCOMA - INCLS AUDIO CD-ROM
HABLA CON ENE SL
25
LENGUAJE Y TEXTOS
EDITORIAL GRAO