Tạp chí điện tử

 1. NGÔN NGỮ 

TESOL (Từ 2010-2012)

User:  hanulib2012
Pass: lib2012

TESOL Quaterly (Từ 2008-2012)

User:  hanulib2012
Pass: lib2012

Punto y comma

User: maipt@hanu.edu.vn
Pass: lib2012

Tạp chí điện tử (Chỉ dùng trong mạng nội bộ)

2. QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH

International Journal Of Finance & Economics

User :  hanulib2012
Pass :   lib2012

Development Policy Review

Economics of Transition

International Review of Finance

Journal of Money Credit and Banking

Oxonomics

Quantitative Economics

Theoretical Economics

The World Economy

Unique free o­nline education reference resource

Tạp chí điện tử (Chỉ dùng trong mạng nội bộ)

3. QUỐC TẾ HỌC

Development and Change

Family Relations

International Affairs

Social Science Quarterly

IDS Practice Papers

IDS Working Papers

Tạp chí điện tử (Chỉ dùng trong mạng nội bộ và trình duyệt Internet Explorer)

4. Website miễn phí khác

http://www.academybridge.com (cung cấp các bài giảng tiếng Anh  trực tuyến  miễn phí)

http://www.mgutheses.org/  (Cung cấp luận văn miễn phí của trường Đại học Mahatma Gandhi)

http://www.turnit.com/#publication/90754  ( Truy cập trực tuyến miễn phí các tạp chí thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau)

Trong quá trình sử dụng nếu gặp khó khăn mời thày, cô và các bạn sinh viên liên hệ Quầy trực thông tin- tầng 1 Thư viện

Điện thoại: 043-854.8121 máy lẻ 102

Hotline: 0973. 714.468 (Mr Kép)