Tài liệu lớp KTTT

 Tài liệu lớp Kiến thức Thông tin

Lớp học Kiến thức Thông tin:
Tham gia lớp học bạn sẽ:
 • Được cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để tìm kiếm, chọn lọc, đánh giá và sử dụng thông tin
 • Được cung cấp kiến thức về kỹ năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề.
 • Được tư vấn và cung cấp thông tin về các nguồn tài liệu tham khảo ngoài thư viện
Trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo tự động bằng phần mềm Endnote
Lớp học giúp bạn:
 • Hướng dẫn download và cài đặt phần mềm Endnote X7 phiên bản mới nhất hiện nay
 • Cung cấp tài liệu về trích dẫn, TLTK và tránh đạo văn
 • Hướng dẫn tạo mới và nhập dữ liệu cho một CSDL Endnote
 • Nhập khẩu biểu ghi từ các nguồn khác nhau vào Endnote
 • Tìm kiếm biểu ghi từ các cơ sở dữ liệu trực tuyến
 • Tạo các nhóm dữ liệu
 • Hướng dẫn và thực hành chèn các TLTK từ Endnote vào file word
 • Hướng dẫn trình bày danh mục TLTK theo các chuẩn (APA, Harvard, Number...)
Phân tích và xử lý dữ liệu thống kê bằng phần mềm SPSS.

Tham gia lớp học bạn sẽ:

 • Được chia sẻ về kỹ thuật thiết kế bảng khảo sát và những điều cần chú ý khi thiết kế phiếu khảo sát.
 • Được chia sẻ về các phương thức thu thập dữ liệu khảo sát
 • Được chia sẻ một số khái niệm cơ bản về lý thuyết thống kê và giới thiệu phần mềm xử lý dữ liệu định lượng SPSS.
 • Được chia sẻ về cách mã hóa câu hỏi và một số phép phân tích cơ bản trong SPSS
 • Được hỗ trợ cài đặt phần mềm SPSS.
Tải tài liệu dạng PDF của bài giảng Power point trong file đính kèm phía dưới.