Sơ đồ và thông tin liên hệ

Thư viện trường Đại học Hà Nội
Địa chỉ: Km9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3-854-8121 Fax: (+84-4) 3-854-4550
Email: lic@hanu.edu.vn
Website: lib.hanu.vn
Sơ đồ: