Lớp Endnote sáng Thứ Ba ngày 21/3/2017

Khóa học hết hạn đăng ký

 Lớp Endnote nằm trong hệ thống các buổi hướng dẫn nhằm Hỗ trợ cho Cán bộ, Giảng viên và sinh viên Đại học Hà Nội trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Endnote tập trung vào nội dung " Hướng dẫn trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo tự động với phần mềm Endnote"

Tham gia lớp học bạn được:
  • Hướng dẫn download và cài đặt phần mềm Endnote X7 phiên bản mới nhất hiện nay
  • Cung cấp tài liệu về trích dẫn, TLTK và tránh đạo văn
  • Hướng dẫn tạo mới và nhập dữ liệu cho một CSDL Endnote
  • Nhập khẩu biểu ghi từ các nguồn khác nhau vào Endnote
  • Tìm kiếm biểu ghi từ các cơ sở dữ liệu trực tuyến
  • Tạo các nhóm dữ liệu
  • Hướng dẫn và thực hành chèn các TLTK từ Endnote vào file word
  • Hướng dẫn trình bày danh mục TLTK theo các chuẩn (APA, Harvard, Number...) 
Thời gian: 09.00 - 10.30 Thứ Ba ngày 21/03/2017
Địa điểm: Phòng Tập huấn- tầng 3- Thư viện.

Số học viên tối đa: 30
Ngày bắt đầu đăng ký: 23/02/2017
Ngày hết hạn đăng ký: 21/03/2017
Ngày bắt đầu học: 21/03/2017
Nhấn vào đây để in danh sách học viên Nhấn để in bài viết
Tổng số: 19 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
STT Họ và tên Giới tính Mã sinh viên E-mail Ngày kích hoạt
1.

Đặng Thị Quế Lâm

Nữ 1507010136 suicas78@gmail.com 23/02/2017
2.

Lê Mai Hoa

Nữ 357PGN0016 lemaihoa142@gmail.com 28/02/2017
3.

Lê Thanh Bình

Nữ D2210330.000628 binhlt@hanu.edu.vn 02/03/2017
4.

Thân Vietj Anh

Nam 1404040019 vietanhthan.hnks@gmail.com 01/03/2017
5.

Hoàng Thị Ngọc Bích

Nữ 2487010006 tuanbich86@gmail.com 02/03/2017
6.

Đào Mai Hương

Nữ D2210330.000633 huongmaidao.ltu@gmail.com 06/03/2017
7.

Võ Thị Hồng Nga

Nữ 1307010162 hongngavo@gmail.com 07/03/2017
8.

Bùi Mỹ Huyền

Nữ 1307010109 buimyhuyen311@gmail.com 07/03/2017
9.

Đỗ Thị Thanh Hương

Nữ 1406090032 huongdtt@s.hanu.edu.vn 07/03/2017
10.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ 1407060040 jpcharon96@gmail.com 12/03/2017
11.

Nghiêm Xuân Thương

Nữ 1306090077 thuongnghiem@outlook.com 16/03/2017
12.

Đỗ Thuỳ Linh

Nữ 1307010123 thuylinh2b2l@gmail.com 19/03/2017
13.

Vũ Hồng Trang

Nữ 1307010261 hongtrang251095@gmail.com 19/03/2017
14.

Trần Hoàng Cúc

Nữ 1307010038 hoangcuctran95@gmail.com 20/03/2017
15.

Nguyễn Thị Hạnh

Nữ 1604000036 nguyenhanhnguyen219@gmail.com 20/03/2017
16.

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Nữ 1406090045 nguyenngocmai.ntn@gmail.com 20/03/2017
17.

Lương Thị Thu Hà

Nữ 1207010046 luonghak37a@gmail.com 20/03/2017
18.

Bùi Thị Ngọc Trâm

Nữ 1307010244 buingoctram2209@gmail.com 20/03/2017
19.

Đậu Thị Chi

Nữ 1307010029 chidt.hanu@gmail.com 20/03/2017
Khóa học hết hạn đăng ký
Số học viên tối đa: 30
Ngày bắt đầu đăng ký: 23/02/2017
Ngày hết hạn đăng ký: 21/03/2017
Ngày bắt đầu học: 21/03/2017
Họ và tên (*):
 
Giới tính:
Ngày sinh:
 
Mã số sinh viên (*):
 
Lớp (*):
 
E-mail (*):
   
Điện thoại (*):
 
Nhập mã kiểm tra (*):
   
+ Bước 1: Nhấn Thông tin chung về lớp học và đọc kỹ nội dung.
+ Bước 2: Nhấn Đăng ký học để đăng ký, chương trình sẽ tự động gửi về E-mail của người đăng ký thư để hướng dẫn kích hoạt.
+ Bước 3: Mở E-mail, kích hoạt thông tin đăng ký.
+ Bước 4: Nhấn Danh sách học viên để xem tên. Bước đăng ký đã hoàn tất.
Lưu ý: những thông tin có * bắt buộc nhập, và chỉ thực hiện đăng ký được khi thời gian đăng ký còn hiệu lực.

Các lớp học khác:
1. Lớp SPSS sáng Thứ Năm ngày 23/03/2017
2. Lớp Endnote chiều Thứ Tư ngày 29/3/2017
3. Lớp Internet chiều Thứ Năm ngày 30/3/2017
4. Lớp Internet chiều Thứ Ba ngày 7/3/2017
5. Lớp Word Thứ Năm ngày 28/04/2016
6. Lớp Windows 8.1, Office 365 và mã khóa bản quyền các phần mềm khác từ Microsoft Thứ Năm ngày 21/04/2016
7. Lớp Powerpoint Thứ Tư ngày 20/4/2016
8. Lớp Word Thứ Năm ngày 14/04/2016
9. Lớp Endnote Thứ Sáu ngày 08/04/2016
10. Lớp Internet Thứ Năm ngày 07/04/2016