DDC 401.9
Tác giả CN Holmes, Janet.
Nhan đề An introduction to sociolinguistics / Janet Holmes; Nick Wilson.
Lần xuất bản Fifth Edition.
Thông tin xuất bản New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.
Mô tả vật lý 831 p. : ill. ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sociolinguistics.
Từ khóa tự do Sociolinguistics.
Tác giả(bs) CN Wilson, Nick.
000 00000cam a2200000 a 4500
00155540
0021
0040D7B6647-5C17-4C68-A45E-BBA5EBBB1B99
005201907261527
008060422s2017 nyu eng
0091 0
020 |a0631142711
020 |a063114272X (pbk.)
035##|a12343322
039|a20190726152731|banhpt|y20190725150928|zanhpt
0410 |aeng
044|anyu
08204|a401.9|bHOL
1001 |aHolmes, Janet.
24513|aAn introduction to sociolinguistics /|cJanet Holmes; Nick Wilson.
250|aFifth Edition.
260|aNew York :|bRoutledge, Taylor & Francis Group,|c2017.
300 |a831 p. :|bill. ; |c23 cm.
650|aSociolinguistics.
6530|aSociolinguistics.
700|aWilson, Nick.
890|a0|b4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment