Ký hiệu xếp giá 425 PAY
Tác giả CN Payne, Thomas Edward.
Nhan đề Understanding English grammar : a linguistic introduction / Thomas Edward Payne.
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2011.
Mô tả vật lý xvii, 433 p. ; 25 cm.
Đề mục chủ đề English language-Grammar
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát English language
Thuật ngữ không kiểm soát Study and teaching
Thuật ngữ không kiểm soát Grammar
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(4): 000099253, 000111007-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155569
0024
004C84F0145-324D-429F-A43B-E91CEEB47ADC
005201908220920
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9780521757119
039|a20190822092045|banhpt|c20190815163327|dtult|y20190815084907|zanhpt
0410 |aeng
044 |amau
08204|a425|bPAY
1001|aPayne, Thomas Edward.|d1951-
24510|aUnderstanding English grammar : |ba linguistic introduction / |cThomas Edward Payne.
260 |aCambridge : |bCambridge University Press, |c2011.
300 |axvii, 433 p. ;|c 25 cm.
65010|aEnglish language|xGrammar
6530 |aNgữ pháp
6530 |aTiếng Anh
6530 |aEnglish language
6530 |aStudy and teaching
6530 |aGrammar
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(4): 000099253, 000111007-9
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000099253 TK_Tiếng Anh 425 PAY Giáo trình 4
2 000111007 TK_Tiếng Anh 425 PAY Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000111008 TK_Tiếng Anh 425 PAY Giáo trình 2
4 000111009 TK_Tiếng Anh 425 PAY Giáo trình 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment