DDC 425
Tác giả CN Payne, Thomas Edward.
Nhan đề Understanding English grammar : a linguistic introduction / Thomas Edward Payne.
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2011.
Mô tả vật lý xvii, 433 p. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Grammar
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Study and teaching
Từ khóa tự do Grammar
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(3): 000099253, 000111007, 000111009
Địa chỉ 200K. Văn phòng HANU-UC(1): 000111008
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155569
0021
004C84F0145-324D-429F-A43B-E91CEEB47ADC
005201909181135
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9780521757119
039|a20190918113552|btult|c20190822092045|danhpt|y20190815084907|zanhpt
0410 |aeng
044 |amau
08204|a425|bPAY
1001|aPayne, Thomas Edward.|d1951-
24510|aUnderstanding English grammar : |ba linguistic introduction / |cThomas Edward Payne.
260 |aCambridge : |bCambridge University Press, |c2011.
300 |axvii, 433 p. ;|c 25 cm.
65010|aEnglish language|xGrammar
6530 |aNgữ pháp
6530 |aTiếng Anh
6530 |aEnglish language
6530 |aStudy and teaching
6530 |aGrammar
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(3): 000099253, 000111007, 000111009
852|a200|bK. Văn phòng HANU-UC|j(1): 000111008
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000099253 TK_Tiếng Anh 425 PAY Sách 4
2 000111007 TK_Tiếng Anh 425 PAY Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000111008 K. Văn phòng HANU-UC 425 PAY Sách 2
4 000111009 TK_Tiếng Anh 425 PAY Sách 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment