• Bài trích
  • Phương pháp chuẩn bị bài trước khi đến lớp trong quá trình học tiếng Trung Quốc /

Tác giả CN Cao, Thị Tâm.
Nhan đề Phương pháp chuẩn bị bài trước khi đến lớp trong quá trình học tiếng Trung Quốc /Cao Thị Tâm ; Trần Thị Hồng Anh hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 2-8
Tóm tắt Bài viết tiến hành khảo sát và phân tích hiệu quả để từ đó đưa ra những kết luận hữu ích về phương pháp chuẩn bị bài hiệu quả trước khi lên lớp.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Phương pháp học tập
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Phương pháp học tập
Từ khóa tự do Hiệu quả
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hồng Anh.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164548
0022
004771F2096-2394-43D4-8F2B-58B0EBAF6720
005202201171104
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220117110430|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aCao, Thị Tâm.
24510|aPhương pháp chuẩn bị bài trước khi đến lớp trong quá trình học tiếng Trung Quốc /|cCao Thị Tâm ; Trần Thị Hồng Anh hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 2-8
520 |aBài viết tiến hành khảo sát và phân tích hiệu quả để từ đó đưa ra những kết luận hữu ích về phương pháp chuẩn bị bài hiệu quả trước khi lên lớp.
65017|aTiếng Trung Quốc|xPhương pháp học tập
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aPhương pháp học tập
6530 |aHiệu quả
7000 |aTrần, Thị Hồng Anh.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào