• Bài trích
  • Tìm hiểu lối đi riêng trong việc học chữ hán với mỗi cá thể /

Tác giả CN Nguyễn, Thị Thủy.
Nhan đề Tìm hiểu lối đi riêng trong việc học chữ hán với mỗi cá thể /Nguyễn Thị Thủy ; Bùi Thị Châm hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 18-26
Tóm tắt Bài viết phân tích các đặc điểm về trí thông minh và kiểu tính cách mỗi người để đề xuất những phương pháp học chữ Hán tương ứng.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Phương pháp học tập
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Phương pháp học tập
Từ khóa tự do Chữ Hán
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Châm.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164550
0022
00487F5D5CF-D422-4E2B-91DF-508D92589702
005202201171127
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220117112711|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aNguyễn, Thị Thủy.
24510|aTìm hiểu lối đi riêng trong việc học chữ hán với mỗi cá thể /|cNguyễn Thị Thủy ; Bùi Thị Châm hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 18-26
520 |aBài viết phân tích các đặc điểm về trí thông minh và kiểu tính cách mỗi người để đề xuất những phương pháp học chữ Hán tương ứng.
65017|aTiếng Trung Quốc|xPhương pháp học tập
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aPhương pháp học tập
6530 |aChữ Hán
7000 |aBùi, Thị Châm.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào