• Bài trích
  • Nghiên cứu sơ bộ về ngữ giản lược trong tiếng Hán hiện đại /

Tác giả CN Trần, Thị Huyền Thanh.
Nhan đề Nghiên cứu sơ bộ về ngữ giản lược trong tiếng Hán hiện đại /Trần Thị Huyền Thanh, Nguyễn Thùy Trang ; Bùi Quỳnh Vân hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 96-107
Tóm tắt Bài viết cung cấp cho độc giả những thông tin cơ bản về ngữ giản lược, từ đó giúp nâng cao hiệu quả học tập và sử dụng tiếng Hán.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Hán hiện đại-Ngữ giản lược
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Tiếng Hán hiện đại
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Ngữ giản lược
Tác giả(bs) CN Bùi, Quỳnh Vân.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thùy Trang.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164554
0022
004D233ACA3-44B5-4447-AC52-977EC18AD540
005202201171624
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220117162458|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aTrần, Thị Huyền Thanh.
24510|aNghiên cứu sơ bộ về ngữ giản lược trong tiếng Hán hiện đại /|cTrần Thị Huyền Thanh, Nguyễn Thùy Trang ; Bùi Quỳnh Vân hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 96-107
520 |aBài viết cung cấp cho độc giả những thông tin cơ bản về ngữ giản lược, từ đó giúp nâng cao hiệu quả học tập và sử dụng tiếng Hán.
65017|aTiếng Trung Quốc|xNghiên cứu
65017|aTiếng Hán hiện đại|xNgữ giản lược
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aTiếng Hán hiện đại
6530 |aNghiên cứu
6530 |aNgữ giản lược
7000 |aBùi, Quỳnh Vân.
7000 |aNguyễn, Thùy Trang.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào