• Bài trích
  • Những khó khăn trong việc dịch hô ngữ từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Việt = Dificuldades na tradução de formas de tratamento de Português para Vietnamita /

Tác giả CN Nguyễn Vũ, Thu Hà.
Nhan đề Những khó khăn trong việc dịch hô ngữ từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Việt = Dificuldades na tradução de formas de tratamento de Português para Vietnamita /Nguyễn Vũ Thu Hà.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2014
Mô tả vật lý tr. 92-102
Tóm tắt Bài viết so sánh từ xưng hô trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt, đồng thời đưa ra một vài chú ý trong việc dịch loiaj từ này.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Bồ Đào Nha-Hô ngữ-Dịch
Từ khóa tự do Dịch
Từ khóa tự do Hô ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Bồ Đào Nha
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 41/2014
000 00000nab#a2200000u##4500
00165682
0022
00410A6BECD-7785-4C92-93A5-FF51762C41E1
005202206221101
008220622s2014 vm por
0091 0
022 |a18592503
039|y20220622110122|zhuongnt
0410 |apor
044 |avm
1000 |aNguyễn Vũ, Thu Hà.
24510|aNhững khó khăn trong việc dịch hô ngữ từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Việt = Dificuldades na tradução de formas de tratamento de Português para Vietnamita /|cNguyễn Vũ Thu Hà.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014
300 |atr. 92-102
520 |aBài viết so sánh từ xưng hô trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt, đồng thời đưa ra một vài chú ý trong việc dịch loiaj từ này.
65017|aTiếng Bồ Đào Nha|xHô ngữ|xDịch
6530 |aDịch
6530 |aHô ngữ
6530 |aTiếng Bồ Đào Nha
6530 |aTiếng Việt
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 41/2014

Không có liên kết tài liệu số nào