• Bài trích
  • Lỗi giao thoa của sinh viên Việt Nam học song ngữ Anh-Pháp = Les erreurs d'interference: le cas des apprenants d'Anglais-Français /

Tác giả CN Vũ, Hà Nguyên.
Nhan đề Lỗi giao thoa của sinh viên Việt Nam học song ngữ Anh-Pháp = Les erreurs d'interference: le cas des apprenants d'Anglais-Français /Vũ Hà Nguyên.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2013
Mô tả vật lý tr. 145-151
Tóm tắt Bài viết chỉ ra những lỗi cơ bản mà người học tiếng Pháp (sau khi đã học tiếng Anh) hay mắc phải và đề xuất một số giải pháp khắc phục.
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ-Lỗi giao thoa-Tiếng Anh-Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Lỗi giao thoa
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 36/2013
000 00000nab#a2200000u##4500
00165697
0022
00488C71FBA-CF94-490F-98FA-0DA10A01421A
005202206231124
008220623s2013 vm fre
0091 0
022 |a18592503
039|y20220623112444|zhuongnt
0410 |afre
044 |avm
1000 |aVũ, Hà Nguyên.
24510|aLỗi giao thoa của sinh viên Việt Nam học song ngữ Anh-Pháp = Les erreurs d'interference: le cas des apprenants d'Anglais-Français /|cVũ Hà Nguyên.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2013
300 |atr. 145-151
520 |aBài viết chỉ ra những lỗi cơ bản mà người học tiếng Pháp (sau khi đã học tiếng Anh) hay mắc phải và đề xuất một số giải pháp khắc phục.
65017|aNgôn ngữ|xLỗi giao thoa|xTiếng Anh|xTiếng Pháp
6530 |aLỗi giao thoa
6530 |aTiếng Anh
6530 |aTiếng Pháp
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 36/2013

Không có liên kết tài liệu số nào