• Sách
  • 158.1 PHT
    Chết bởi giả tạo :

DDC 158.1
Tác giả CN Phạm, Sỹ Thanh
Nhan đề Chết bởi giả tạo : Thức tỉnh trước khi đánh mất chính mình / Phạm Sỹ Thanh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 242 tr. ; 20 cm.
Tùng thư Tủ sách Sống khác
Tóm tắt Phân tích về căn nguyên của sự giả tạo trong xã hội, gỡ bỏ chiếc mặt nạ giả dối để sống đúng với bản thân và trân trọng giá trị của chính mình.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học ứng dụng-Cuộc sống
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139693-4
000 00000nam#a2200000u##4500
00169082
0021
0047BD01814-7626-40A4-B9EA-315159C007F0
005202309210832
008230915s2020 vm vie
0091 0
020 |a9786045571392|c89.000 vnd
039|a20230921083247|bhuongnt|c20230919102536|dhuongnt|y20230915111947|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a158.1|bPHT
1000 |aPhạm, Sỹ Thanh
24510|aChết bởi giả tạo :|bThức tỉnh trước khi đánh mất chính mình /|cPhạm Sỹ Thanh.
260 |aHà Nội :|bNxb. Hà Nội,|c2020
300 |a242 tr. ;|c20 cm.
490 |aTủ sách Sống khác
520 |aPhân tích về căn nguyên của sự giả tạo trong xã hội, gỡ bỏ chiếc mặt nạ giả dối để sống đúng với bản thân và trân trọng giá trị của chính mình.
65017|aTâm lí học ứng dụng|xCuộc sống
6530 |aCuộc sống
6530 |aTâm lí học ứng dụng
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139693-4
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139693thumbimage.jpg
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139694 TK_Tiếng Việt-VN 158.1 PHT Sách 1
2 000139693 TK_Tiếng Việt-VN 158.1 PHT Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào