• Sách
  • 158.1 CAT
    Điều đẹp nhất có khi là buông tay /

DDC 158.1
Tác giả CN Catalog, Thought
Nhan đề Điều đẹp nhất có khi là buông tay / Thought Catalog ; Phương Hoa dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 154 tr. ; 18 cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: The art of letting go
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học ứng dụng-Cuộc sống
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Tác giả(bs) CN Phương Hoa dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139715-6
000 00000nam#a2200000u##4500
00169087
0021
00426D274FD-7F94-44DF-98DB-B49E89D8B19C
005202309191026
008230915s2022 vm vie
0091 0
020 |a9786043743609|c72.000 vnd
039|a20230919102613|bhuongnt|c20230918135806|dhuongnt|y20230915142842|zhuongnt
0411 |avie
044 |avm
08204|a158.1|bCAT
1001 |aCatalog, Thought
24510|aĐiều đẹp nhất có khi là buông tay /|cThought Catalog ; Phương Hoa dịch.
260 |aHà Nội :|bNxb. Hà Nội,|c2022
300 |a154 tr. ;|c18 cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: The art of letting go
65017|aTâm lí học ứng dụng|xCuộc sống
6530 |aCuộc sống
6530 |aTâm lí học ứng dụng
7000 |aPhương Hoa|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139715-6
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139715thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139715 TK_Tiếng Việt-VN 158.1 CAT Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000139716 TK_Tiếng Việt-VN 158.1 CAT Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào