Lịch 12-2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung Người chủ trì Phân loại
Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện 12:15 -  16:15 Phòng 301 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện_nhóm 62

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 12:15 -  16:15 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin_nhóm 62

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:15 -  11:15 Phòng 301 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện_nhóm 61

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 07:15 -  11:15 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin_nhóm 61

Thư viện Lịch tập huấn