Lịch 04-2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung Người chủ trì Phân loại
12/04/2021
Tập huấn HD SDTV 14:00  - 16:30 Phòng 302-tầng 3 Thư viện

Tập huấn HD SDTV_lớp 2VBA20-2

Thư viện Lịch tập huấn
16/04/2021
Sunway thi 14:00  - 16:00 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Sunway thi

VP Sunway Lịch tập huấn