Lịch 02-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN  
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
18/02/2019
Lớp Kĩ năng nghiên cứu - Khoa T.Anh chuyên ngành 12:30  - 16:15 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Lớp học Cô Trần Thúy Hằng - Khoa T.Anh chuyên ngành

SV lớp 7C-18 và 8C-18

Cô Hằng - K.Tiếng Anh CN Lịch tập huấn
Lớp Kĩ năng nghiên cứu - Khoa T.Anh chuyên ngành 08:00  - 11:00

Lớp Kĩ năng nghiên cứu cô Hương Quỳnh- Khoa T.Anh chuyên ngành

SV lớp 5C-18 và 6C-18

Cô Hương Quỳnh - K.Tiếng Anh CN Lịch tập huấn
20/02/2019
Lớp Kĩ năng nghiên cứu - Khoa T.Anh chuyên ngành 12:30 

Lớp Kĩ năng nghiên cứu Cô Trần Thúy Hằng - Khoa T.Anh chuyên ngành

SV lớp 7C-18 và 8C-18

Cô Hằng - K.Tiếng Anh CN Lịch tập huấn
21/02/2019
Lớp Kĩ năng nghiên cứu - Khoa T.Anh chuyên ngành 07:30  - 11:15 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Lớp Kĩ năng nghiên cứu Cô Trần Thúy Hằng - Khoa T.Anh chuyên ngành

SV lớp 1TC-18 và 2TC-18

Cô Hằng - K.Tiếng Anh CN Lịch tập huấn
22/02/2019
Lớp Kĩ năng nghiên cứu - Khoa T.Anh chuyên ngành 08:00  - 11:00

Lớp Kĩ năng nghiên cứu Cô Trần Thúy Hằng - Khoa T.Anh chuyên ngành

SV lớp 5c-18 và 6C-18

Cô Hương Quỳnh - K.Tiếng Anh CN Lịch tập huấn