Lịch 06-2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
04/06/2020
Tập huấn HDSDTV 13:30  - 17:00 Phòng 302_Tầng 3 Thư viện

Tập huấn HDSDTV_Lớp PGN44

Thư viện Lịch tập huấn
05/06/2020
Tập huấn Enode 14:00  - 16:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

TH hướng dẫn trích dẫn TLTK tự động

Thư viện Lịch tập huấn
06/06/2020
Tập huấn HDSDTV 08:00  - 11:30 Phòng 302_Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Hướng dẫn sử dụng Thư viện

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn KNTT 13:00  - 16:30 Phòng 302_Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Kỹ năng thông tin

Thư viện Lịch tập huấn