Lịch 12-2018
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
12/12/2018
Sunway thi 13:45  - 16:15 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Sunway thi

Sunway Lịch tập huấn
15/12/2018
Tập huấn sử dụng Thư viện 07:30  - 11:00 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Sử dụng Thư viện

Nhóm 91

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 07:30  - 11:00 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng thông tin

Nhóm 91

Thư viện Lịch tập huấn