Lịch 01-2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN  
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung Người chủ trì Phân loại
20/01/2021
Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện 14:00  - 16:30 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện_lớp dự bị_trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Italia

Thư viện Lịch tập huấn
21/01/2021
Tập huấn Sử dụng phần mềm Zotero 13:30  - 16:30 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Sử dụng phần mềm Zotero

Thư viện Lịch tập huấn
22/01/2021
Sunway thi 13:30  - 16:00 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Sunway thi

VP Sunway Lịch tập huấn