Lịch 04-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
16/04/2019
Lớp HDSD phần mềm Zotero 14:00  - 16:00 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Lớp HDSD phần mềm Zotero

Thư viện Lịch tập huấn
17/04/2019
Tập huấn Turnitin 08:30  - 11:00 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Turnitin cho giảng viên khoa Italia.

Thư viện Lịch tập huấn
18/04/2019
Lớp HDSD phần mềm Zotero 14:00  - 16:00

Lớp HDSD phần mềm Zotero

Thư viện Lịch tập huấn
19/04/2019
Sunway thi. 13:45  - 16:15 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Văn phòng Sunway đặt lịch cho SV thi

Văn phòng Sunway Lịch tập huấn