Tài nguyên và Dịch vụ

Nguồn tài nguyên

        -   Tài liệu chuyên khảo: hơn 42.000 bản/28.057 đầu ấn phẩm thuộc 11 ngôn ngữ và các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh - Du lịch, Công nghệ thông tin, Quốc tế học, Kế toán, ...

-    Ấn phẩm định kỳ: 391 đầu báo, tạp chí.

-   Tài liệu NCKH: 3.025 tài liệu

-   Tài liệu tra cứu: từ điển bách khoa, từ điển chuyên ngành, từ điển ngôn ngữ, almanach, số liệu thống kê...

-   Tài liệu điện tử: Các CSDL điện tử cập nhật: Sage research method; Turnitin; Ithenticate.

-   Tài liệu số: 3.063 tài liệu số (bao gồm: tài liệu số hóa từ nguồn tài liệu in và các file video, file nghe đi kèm tài liệu,...)

   Dịch vụ Thư viện

                           -   Mượn, trả, gia hạn tài liệu

-   Phục vụ đọc tại chỗ

-   Hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thông tin

-  Cung cấp thông tin theo yêu cầu

- Phòng học nhóm

- Đào tạo người dùng tin:

oHướng dẫn sử dụng và tra cứu tài nguyên Thư viện

oĐào tạo Kiến thức thông tin  

Kỹ năng tìm tin trên Internet

 + Kỹ năng nghiên cứu

 + Kỹ năng trích dẫn và trình bày danh mục tài liệu tham khảo bằng phần mềm Endnote theo chuẩn Quốc tế và Việt Nam

-  Hỗ trợ sử dụng thư viện và tra cứu tài nguyên (hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại Thư viện)

Tổ chức sự  kiện, hội thảo, hội nghị, nói chuyên chuyên đề

- Tổ chức trưng bày, triển lãm 

- Hỗ trợ giảng dạy theo yêu cầu của các Khoa

                           -  Hỗ trợ kỹ thuật về máy tính