TÀI NGUYÊN VÀ DỊCH VỤ

 NGUỒN TÀI NGUYÊN

 • Tài liệu chuyên khảo: hơn 42.000 bản/28.057 đầu ấn phẩm thuộc 11 ngôn ngữ và các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh - Du lịch, Công nghệ thông tin, Quốc tế học, Kế toán, ...
 • Ấn phẩm định kỳ: 391 đầu báo, tạp chí.
 • Tài liệu NCKH: 3.025 tài liệu
 • Tài liệu tra cứu: từ điển bách khoa, từ điển chuyên ngành, từ điển ngôn ngữ, almanach, số liệu thống kê...
 • Tài liệu điện tử: Các CSDL điện tử cập nhật: Sage research method; Turnitin; Ithenticate.
 • Tài liệu số: 3.063 tài liệu số (bao gồm: tài liệu số hóa từ nguồn tài liệu in và các file video, file nghe đi kèm tài liệu,...)

 DỊCH VỤ THƯ VIỆN

 • Mượn, trả, gia hạn tài liệu.
 • Phục vụ đọc tại chỗ.
 • Hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thông tin.
 • Cung cấp thông tin theo yêu cầu.
 • Phòng học nhóm.
 • Hỗ trợ sử dụng thư viện và tra cứu tài nguyên (hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại Thư viện)
 • Tổ chức sự  kiện, hội thảo, hội nghị, nói chuyên chuyên đề.
 • Tổ chức trưng bày, triển lãm.
 • Cafe sách
 • Cấp lại thẻ ngân hàng.
 • Hỗ trợ giảng dạy theo yêu cầu của các Khoa.
 • Hỗ trợ kỹ thuật về máy tính.
 • Đào tạo người dùng tin:
  • Hướng dẫn sử dụng và tra cứu tài nguyên Thư viện
  • Đào tạo Kiến thức thông tin  
   • Kỹ năng tìm tin trên Internet
   • Kỹ năng nghiên cứu
   • Kỹ năng trích dẫn và trình bày danh mục tài liệu tham khảo bằng phần mềm Endnote theo chuẩn Quốc tế và Việt Nam