Tài nguyên và Dịch vụ

Nguồn tài nguyên

        -   Tài liệu chuyên khảo: hơn 42.000 bản/28.057 đầu ấn phẩm thuộc 11 ngôn ngữ và các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh - Du lịch, Công nghệ thông tin, Quốc tế học.

-    Ấn phẩm định kỳ: 163 đầu báo, tạp chí chuyên ngành

-   Tài liệu NCKH: 1404 bản/ 721 đề tài nghiên cứu

-   Tài liệu tra cứu: từ điển bách khoa, từ điển chuyên ngành, từ điển ngôn ngữ, almanach, số liệu thống kê...

-   Tài liệu điện tử: hơn 1000 E-books, trên 20 tạp chí điện tử và cơ sở dữ liệu tóm tắt luận văn…

-   Các phầm mềm dạy & học tiếng Anh trực tuyến, phần mềm tiện ích,…

   Dịch vụ Thư viện

        -   Mượn, trả, gia hạn tài liệu

-   Phục vụ đọc tại chỗ

-   Giải đáp thông tin

- Tìm tin theo yêu cầu

- Đào tạo người dùng tin:

oHướng dẫn sử dụng và tra cứu tài nguyên Thư viện

oĐào tạo Kiến thức thông tin  

+ Kỹ năng tìm tin trên Internet

 + Kỹ năng nghiên cứu

 + Kỹ năng trích dẫn và trình bày danh mục tài liệu tham khảo bằng phần mềm Endnote theo chuẩn Quốc tế và Việt Nam

-   Hỗ trợ sử dụng thư viện và tra cứu tài nguyên (hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại Thư viện)

      -   Hỗ trợ kỹ thuật