Cơ cấu tổ chức

Thư viện Trung tâm

●   Tài liệu Tiếng Anh
●   Tài liệu Tiếng Việt 
●   Tài liệu Các ngôn ngữ khác (Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản ,Hàn Quốc, Thái Lan.
●   Tài liệu Nghiên cứu khoa học; Tài liệu môn học
●   Báo tạp chí
  • Tài liệu cafe sách
- Phòng Tra cứu thông tin mạng: 102 máy tính được kết nối mạng Internet 
- Phòng Tập huấn, hội thảo: 36 máy tính được kết nối mạng Internet
- Phòng học nhóm: 04 phòng được trang bị các thiết bị tiện ích hỗ trợ học tập (Điều hòa; máy chiếu; bảng, bút dạ,...)
 Tủ sách thành viên

   o Tủ sách Khoa: đặt tại các văn phòng Khoa
   o Tủ sách Phòng ban, Trung tâm: đặt tại các văn phòng Ban, Trung tâm.