Thông báo mở lớp tập huấn dành cho sinh viên K22 và các khóa K19,20,21
THÔNG BÁO
(Vv mở lớp tập huấn dành cho sinh viên K22 và các khóa K19,20,21)
       Căn cứ nhu cầu sử dụng nguồn lực thông tin và dịch vụ thư viện trực tuyến của sinh viên, đặc biệt là nhu cầu sử dụng nguồn học liệu số trong thời gian học tập trực tuyến, Thư viện tổ chức lớp tập huấn bổ sung dành cho sinh viên K22 và các khóa trước chưa đăng ký hoặc chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện.
* Thông tin chi tiết như sau:
+ Hình thức học:
- Hướng dẫn sử dụng Thư viện: Học trực tiếp tại Thư viện (P301 - Phòng tập huấn tầng 3 thư viện.)
- Kỹ năng thông tin: Trực tuyến qua phần mềm MS-Teams
+ Số tiết học: 4
+ Đăng ký tại link: https://forms.gle/PgBKftYSD1mSVXLBA
Thời gian đăng kí: đến 24h00 ngày 06/11/2022
Thông tin hỗ trợ: http://lib.hanu.vn/
Hotline: 0936.146.838
Bình luận