Lịch tiếp công dân năm học 2022-2023

Căn cứ thông báo số 2717/TB-ĐHHN về việc tiếp công dân năm học 2022-2023 của Trường Đại học Hà Nội, Thư viện thông báo lịch tiếp công dân năm học 2022-2023 như sau:

  • - Giám đốc Thư viện tiếp công dân định kỳ 02 lần/tháng vào chiều thứ 2 của tuần thứ 2 và thứ 4 hàng tháng tại phòng Giám đốc, tầng 2, tòa nhà Thư viện.
  • - Khi Giám đốc đi vắng, Phó giám đốc thay Giám đốc tiếp công dân theo lịch tại phòng Phó Giám đốc, tầng 2, tòa nhà Thư viện.

Trân trọng thông báo!

Bình luận