TRIỂN LÃM THÀNH TỰU KHOA HỌC 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 1959-2019
Hòa chung trong không khí tưng bừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội (1959 – 2019), Thư viện Đại học Hà Nội đã tổ chức tuần lễ Triển lãm thành tựu khoa học 60 năm để tôn vinh truyền thống nghiên cứu và học tập của thầy và trò Trường Đại học Hà Nội trong suốt 60 năm qua.

Hòa chung trong không khí tưng bừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội (1959 – 2019), Thư viện Đại học Hà Nội đã tổ chức tuần lễ Triển lãm thành tựu khoa học 60 năm để tôn vinh truyền thống nghiên cứu và học tập của thầy và trò Trường Đại học Hà Nội trong suốt 60 năm qua. Tại triển lãm, Thư viện đã trưng bày các công trình nghiên cứu như giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học, kỷ yếu, luận văn, luận án của các tác giả chính là những thế hệ giảng viên, cán bộ đã và đang làm việc tại Trường. Đây là nguồn tài nguyên học thuật vô cùng quý hiếm, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn về các ngành đào tạo tại Trường Đại học Hà Nội Triển lãm diễn ra xuyên suốt từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11 đã thu hút đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đã và đang học tập, nghiên cứu, làm việc tại Trường qua các thời kỳ.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi triển lãm:

Bình luận