DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI 2020

Thư viện Trường Đại học Hà Nội trân trọng thông báo đến các Thầy cô và các bạn học viên, sinh viên danh mục tài liệu mới đã được xếp giá phục vụ bạn đọc 2020

1 Danh mục tài liệu mới tháng 1.2020
https://drive.google.com/file/d/1EziiJfz1JF7_Ksy4x7dwRi5oRaz1xZ7H/view?usp=sharing
2.Danh mục tài liệu mới - kho Tiếng Anh Tháng 1 - 2020
https://drive.google.com/file/d/1FHWkg-43DPFlUDO7oGadbmFmoFKPbwgb/view?usp=sharing
3. DANH MỤC LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, ĐỀ TÀI, KỶ YẾU _2019
https://drive.google.com/file/d/1KRBIPihKXWbCA128xIBfIhaxbksgy_zu/view?usp=sharing
4. DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN HỌC
(Trung Quốc, Nhật Bản ,CNTT, Ngữ Văn, Việt Nam học, Ngoại ngữ 2 )
https://drive.google.com/file/d/1jCEd-tbQ-TtfFMbj9N93De47eTkrN-Tm/view?usp=sharing
5.DANH MỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019
https://drive.google.com/file/d/1jCEd-tbQ-TtfFMbj9N93De47eTkrN-Tm/view?usp=sharing
Bình luận