Chương trình nói chuyện chuyên đề “Gia tăng nhận diện cho nghiên cứu: Cách tiếp cận mới để gia tăng khả năng công bố quốc tế và trích dẫn cho nghiên cứu”

        Chiều ngày 28/08/2019, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Chương trình nói chuyện chuyên đề “Gia tăng nhận diện cho nghiên cứu: Cách tiếp cận mới để gia tăng khả năng công bố quốc tế và trích dẫn cho nghiên cứu” (Highlight your research impact: a new approach of getting your paper accepted and cited). Chương trình được diễn ra tại Thư viện Đại học Hà Nội với sự có mặt của TS Phạm Ngọc Thạch – chủ tịch hội đồng trường cùng lãnh đạo các phòng, khoa, ban trong Trường và các nghiên cứu sinh, học viên khoa Sau đại học trường Đại học Hà Nội.

Diễn giả của Chương trình là TS Wong Woei Fuh, Giám đốc Công ty IES, trực thuộc Tập đoàn iGroup (Châu Á-Thái Bình Dương). TS Wong Woei Fuh có kinh nghiệm lâu năm với vai trò tư vấn các phương pháp nghiên cứu, phát triển các kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu thực tế và sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ nghiên cứu để không chỉ nâng cao chất lượng công trình khoa học mà còn gia tăng cơ hội quảng bá quốc tế cho nghiên cứu.

Công bố quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân nhà khoa học, và là một tiêu chí để đánh giá, xếp hạng trường đại học. Bài báo được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế sẽ khẳng định chất lượng công trình nghiên cứu, thước đo năng lực nghiên cứu, khả năng hội nhập của nhà khoa học. Số bài báo đã đăng, số lần trích dẫn của bài báo là một trong những tiêu chí để đánh giá và xếp hạng đại học.

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đào tạo những kỹ năng xây dựng chiến lược nghiên cứu hiệu quả, gia tăng khả năng nhận diện cho các công bố quốc tế, đồng thời chia sẻ về những yêu cầu mới trong nghiên cứu hiện đại với mục tiêu tạo ra các nghiên cứu có tác động xã hội tích cực hơn, diễn giả trình bày về một quy trình tổng quan từ khâu viết bản thảo nghiên cứu đến viết tóm tắt ngôn ngữ đơn giản, vẽ đồ họa tóm tắt nghiên cứu, sử dụng kỹ năng xây dựng câu chuyện về tác động nghiên cứu một cách hiệu quả.

Bình luận