CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THỬ CSDL ĐIỆN TỬ CỦA SAGE VÀ OXFORD

Nhằm tăng cường nguồn lực thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu, Thư viện Trường Đại học Hà Nội xin trân trọng giới thiệu Chương trình cấp phép truy cập miễn phí cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hà Nội đối với Cơ sở dữ liệu tạp chí/sách điện tử của nhà xuất bản Sage & Oxford từ ngày 28/11/2019 đến 15/1/2020 theo thông tin chi tiết dưới đây:

1. Cơ sở dữ liệu sách điện tử - Nhà xuất bản SAGE

Tổng hợp trên 5,000 tài liệu điện tử là sách chuyên khảo, các nghiên cứu kinh doanh, các video trực tuyến cho sinh viên, nhà nghiên cứu và giảng viên học tập, nghiên cứu và giảng dạy trên giao diện SAGE Knowledge - Giao diện eBook duy nhất liên kết với tất cả các trang nội dung khác của NXB SAGE, bao gồm SAGE Research Methods, SAGE Business Cases, và SAGE Journals.

2. CSDL tạp chí điện tử - Nhà xuất bản Oxford

Tổng hợp trên 350 tạp chí khoa học đa ngành đa lĩnh vực với nhiều tạp chí được chỉ mục trong các hệ thống nổi tiếng như Scopus và ISI Web of Science được sử dụng rộng rãi tại các trường Đại học trên thế giới; 

3. CSDL sách điện tử - Nhà xuất bản Oxford

Tổng hợp trên 30,000 đầu sách chọn lọc với mục tiêu hỗ trợ tăng chất lượng học tập, nghiên cứu và cơ hội đạt được thêm nhiều học bổng uy tín.

Xin trân trọng kính mời các thầy, cô dùng thử các CSDL điện tử và thông báo cho học viên, sinh viên giúp Thư viện để chương trình dùng thử CSDL điện tử của Thư viện tăng phần hiệu quả.

Trong thời gian dùng thử, mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, mong các thầy, cô và các bạn phản hồi về:

  • Quầy Thông tin – Tầng 1 Thư viện.
  • ĐT: 024 3 8548 121 – máy lẻ 0
  • DĐ: 0936.146.838 - Cô Nguyễn Thanh Hảo 

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình luận