Giới thiệu sách QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, MARKETING

Thư viện Trường Đại học xin trân trọng giới thiệu tới các Quý Thầy Cô và các em sinh viên  sách chủ đề : QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, QUỐC TẾ HỌC.

  • Để tra cứu và sử dụng tài liệu, mời truy cập cổng thông tin: http://lib.hanu.vn/
  • Để  MƯỢN TÀI LIỆU QUA BƯU ĐIỆN vui lòng liên hệ hotline: 0936.14.6838 ( Cô Hằng) 
  • LINK hướng dẫn sử dụng thư viện trực tuyến:

Bình luận