Liên kết các Thư viện Việt Nam

1.  Thư viện quốc gia Việt Nam

 2. Hội Thư viện Việt Nam

 3. Trung tâm học liệu Đại học Cần Thơ

 4. Trung tâm học liệu Đại học Đà Nẵng

 5. Trung tâm học liệu Đại học Huế

6. Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên

7. Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội

8. Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

9. Thư viện Tạ Quang Bửu

10. Thư viện Đại học Ngoại thương Hà Nội

11.  Thư viện Đại học Thương mại

12.  Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Ngân hàng

13. Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Mở - Địa chất

14.   Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Bưu chính – Viễn thông

15.   Thư viện Đại học Mở Hà Nội

16.   Thư viện Viện Ngôn ngữ học

17. Thư viện Đại học Nha Trang 

18. Thư viện đại học Sư phạm 2 Hà Nội

19. Thư viện Khoa học Xã hội

20. Liên chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc NALA

21. Ban thông tin Khoa học quân sự, Trường sĩ quan chính trị

22. Thư viện Học viện Kỹ thuật quân sự

23. Thư viện Trường Đại học Hàng hải

24. Thư viện Học viện cảnh sát nhân dân

25. Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

26. Thư viện Trường Đại học Quang Trung

27. Thư viện Trường Đại học Thủy lợi

28. Thư viện Trường Đại học Kinh tế quốc dân

29. Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

30. Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội

31. Thư viện Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

32. Thư viện Trường Đại học kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân

33. Thư viện Trường Đại học Hùng Vương

34. Thư viện Trường Đại học Giao thông vận tải

35. Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

36. Thư viện Trường Đại học Lao động xã hội

37. Thư viện Trường Học viện Tài chính

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Bình luận