Tài liệu lớp Kiến thức Thông tin
Lớp học Kiến thức Thông tin gồm hai nội dung:
Ứng dụng mô hình The Big Six trong học tập và nghiên cứu.
Tham gia lớp học bạn sẽ:
  • Được cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để tìm kiếm, chọn lọc, đánh giá và sử dụng thông tin
  • Được cung cấp kiến thức về kỹ năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề (sử dụng mô hình The Big Six Steps)
  • Được tư vấn và cung cấp thông tin về các nguồn tài liệu tham khảo ngoài thư viện
Trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo tự động bằng phần mềm EndnoteLớp học giúp bạn:
  • Biết sử dụng phần mềm Endnote để quản lý các nguồn tài liệu tham khảo khác nhau (sách, báo, tạp chí, internet…) và tạo Danh mục tài liệu tham khảo một cách tự động theo chuẩn.
  • Nắm được cách trích dẫn tài liệu tham khảo một cách hợp pháp và tránh việc đạo văn
  • Được tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến phần mềm EndNote sau khoá học.
Tải tài liệu dạng PDF của bài giảng Power point trong file đính kèm phía dưới.
Bài viết liên quan
Bình luận
Rất hữu ích
avata
thachvv - 10/03/2018