HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TẠP CHÍ EMERALD INSIGHT

CSDL tạp chí Emerald gồm 160 tạp chí khoa học chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Xây dựng và Môi trường, Pháp luật, Giáo dục, Doanh nghiệp, Quản lý nguồn nhân lực, Nghiên cứu phát triển, Du lịch – Nhà hàng & Khách sạn, Quản lý dự án…

Bạn đọc có thể tải hướng dẫn sử dụng tại đây: 

 

----------------------------------
Thư viện Trường Đại học Hà Nội
Email: lib@hanu.edu.vn
Điện thoại: (84-24)38548121
Hotline: 0936.146838
Bình luận