HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSDL TURNITIN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Turnitin là một trong những phần mềm được nhiều nước trên thế giới sử dụng. Đây là một hệ thống so sánh văn bản trong bài luận của sinh viên với cơ sở dữ liệu nguồn. Nó sẽ kiểm tra có những câu nào trong bài luận giống với nội dung đã có và trả về kết quả cho biết bài luận có bao nhiêu % nội dung trùng lặp. 

Vai trò của phần mềm Turnitin là gì?

  • Cung cấp công cụ giúp phát hiện đạo văn nhanh chóng và chính xác. Đảm bảo tính toàn vẹn, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.
  • Tăng cường thực hiện chính sách về tính chân thực học thuật tại các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn thế giới.
  • Hỗ trợ các giảng viên dễ dàng phát hiện đạo văn cũng như xác định nguồn gốc của văn bản phù hợp. Từ đó sẽ có những quyết định xử phạt thích đáng, duy trì các tiêu chuẩn đánh giá công bằng cho tất cả sinh viên.
  • Hỗ trợ sinh viên kiểm tra và sửa các lỗi liên quan đến trùng lặp nội dung

​Để giúp các thầy, cô và học viên, sinh viên  khai thác CSDL hiệu quả, Thư viện xin gửi kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng CSDL

Bình luận