Làm thế nào để có được toàn văn của tài liệu khi tôi ở xa hoặc thuộc các tỉnh ngoài Hà Nội ?

Hỏi: Làm thế nào để có được toàn văn của tài liệu khi tôi ở xa hoặc thuộc các tỉnh ngoài Hà Nội?

Trả lời:

Bạn có thể liên hệ với Quầy Thông tin theo số điện thoại: 0243-8548121 máy lẻ 0, Hotline: 093614838 (Ms. Hằng) hoặc Email: libservice@hanu.edu.vn

Bình luận