Tôi có thể sử dụng tiếng Việt không dấu để tra cứu tài liệu không?

Hỏi: Tôi có thể sử dụng tiếng Việt không dấu để tra cứu tài liệu không?

Trả lời:

 Có. Bạn có thể sử dụng tiếng Việt không dấu hoặc có dấu đều được khi nhập vào các trường tìm kiếm tr giao diện tìm kiếm tại cổng thông tin lib.hanu.vn. Một số trường hợp bạn nên thay thế các từ "Y" bằng "I" hoặc ngược lại.

Bình luận