Hỏi: Khi Thẻ sinh viên bị mất hoặc hỏng,cần thủ tục gì để được cấp lại?

Hỏi: Khi Thẻ sinh viên bị mất hoặc hỏng,cần thủ tục gì để được cấp lại?

Trả lời:

Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp là đơn vị cấp thẻ cho sinh viên bao gồm cấp mới và cấp lại. Bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Phòng công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, 103 nhà C, Trường đại học Hà Nội Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN ĐT: 0243 5430506

Bình luận