Phát động Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019”.

Thực hiện Công văn số 556/BVHTTDL-TV ngày 18/2/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2019”, Thư viện – Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hà Nội triển khai và phát động Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019”.

Thư viện – Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hà Nội hướng dẫn thể lệ cuộc thi, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Hà Nội

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Thí sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc có thể chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích, một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

Đề 2

Câu 1: Chia sẻ về phương pháp đọc sách hiệu quả và tác động của phương pháp đọc đó đối với học tập, phát triển kiến thức, kỹ năng của bản thân.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

2. Hình thức thi: Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

- Thí sinh trình bày dưới dạng bài viết

- Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt.

- Bài dự thi phải chưa từng được công bố, đăng tải dưới bất kì hình thức nào.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục đích quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc.

IV. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

Cuộc thi được diễn ra qua 02 vòng:

1.       Vòng sơ khảo: Tổ chức tại Trường Đại học Hà Nội

- Thời gian: từ ngày 25/02/2019 đến ngày 10/3/2019

- Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ (theo biểu mẫu gửi kèm) trực tiếp tại Thư viện Trường Đại học Hà Nội qua email: lib@hanu.edu.vn

- Tiêu đề thư cần ghi rõ: Bài dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019”

2. Vòng chung kết: Tổ chức tại Hà Nội

- Thời gian: từ ngày 15/3/2019 đến ngày 31/3/2019

  - Thư viện – Đoàn Thanh niên Trường sẽ lựa chọn 20 bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Vòng sơ khảo

* Giải thưởng gồm bằng khen và phần thưởng do Trường Đại học Hà Nội trao

1.1. Giải cá nhân: Trao giải theo các hạng mục sau:

- Chia sẻ cảm tưởng hay nhất;

- Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất.

1.2. Giải tập thể: Giải dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất

2. Vòng chung kết (được chấm chung cùng với học sinh THPT, THCS và TH trên cả nước)

* Giải thưởng gồm Giấy chứng nhận và phần thưởng do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao. Các bài thi xuất sắc nhất có thể được Ban Tổ chức tuyển chọn và in thành sách

2.1. Giải chính

2.1.1. Giải cá nhân

- Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu: 04 Danh hiệu

- Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc: 08 Danh hiệu

- 15 giải Nhì

- 32 giải Ba

- 60 giải Khuyến khích

2.2. Giải chuyên đề:

- Ban Tổ chức trao giải chuyên đề cho các thí sinh theo các nội dung sau:

1. Bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất;

2. Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất.

Link mẫu thông tin dự thi: https://docs.google.com/document/d/1F3FJJgOGFXKwGatqGBK0wrpWffb7u9_c-IDC4L3UL0Y/edit?fbclid=IwAR08j-YPPZ1ZMRT076VyeJJXyxEUEholVZyb4P8dt5AjeVdwRSIgFaIUBcI

Bình luận