Đại thắng mùa xuân - Đại tướng Văn Tiến Dũng

Trong sự nghiệp cách mạng của mình, ngoài tài cầm quân chỉ huy chiến lược và giành được thắng lợi quan trọng, quyết định, Đại tướng Văn Tiến Dũng còn để lại những lý luận quân sự sắc bén về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang và tác chiến chiến dịch, chiến lược. Trong bài viết này chỉ xin giới thiệu một số căn cứ về tổ chức thực hiện Chiến dịch Tây Nguyên qua cuốn sách "Đại thắng mùa xuân", để làm rõ tài thao lược của Đại tướng Văn Tiến Dũng.

 

Bình luận