HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ GỬI ĐỒ THÔNG MINH

Hiện nay hệ thống "Tủ gửi đồ thông minh" tại Thư viện đã được đưa vào sử dụng, mời các bạn xem video Hướng dẫn sử dụng tử gửi đồ thông minh để biết cách sử dụng khi vào thư viện nhé.
Lưu ý: Tài khoản sử dụng tủ gửi đồ thông minh là tài khoản đăng nhập website thư viện: lib.hanu.vn
Chúc các bạn có trải nghiệm tuyệt vời tại Thư viện Hanu.

 

Bình luận