Giới thiệu sách chuyên đề: " HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" BẢN HÙNG CẢ BẤT TỬ.

Cuối năm 1967, đầu năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B.52 ra đánh Hà Nội rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình huống này càng sớm càng tốt, để có thời gian mà suy nghĩ, chuẩn bị... Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội"
Nhân dịp kỷ niệm 50 nămChiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12/1972 - tháng 12/2022). Thư viện Trường Đại học trân trọng giới thiệu tới quý Thầy/Cô và các bạn thư mục giới thiệu sách chuyên đề: " HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" BẢN HÙNG CẢ BẤT TỬ.
Trân trọng giới thiệu

Bình luận