Đại hội Công đoàn bộ phận Thư viện nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 31/03/2023, Công đoàn bộ phận Thư viện tổ chức Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong nhiệm kỳ vừa qua 2017-2023 Công đoàn Thư viện có được những kết quả đáng ghi nhận. Có được kết quả này là được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao, sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện về mọi mặt của chính quyền, hoạt động công đoàn đã có những bước phát triển mới, góp phần xây dựng tổ chức đảng và chính quyền vững mạnh.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, Đại hội Công đoàn Thư viện đã thành công tốt đẹp.

Với sự tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu 02 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Thư viện nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

  • Đồng chí:  Đàm Quý Tài
  • Đồng chí: Cung Thị Thúy Hằng

Sau đây là một số hình ảnh của đại hội.

Bình luận