Phát triển năng lực thích nghi với môi trường đa văn hóa cho sinh viên thuộc các chương trình đào tạo quốc tế ở Việt Nam.

Phát triển năng lực thích nghi với môi trường đa văn hóa cho sinh viên thuộc các chương trình đào tạo quốc tế ở Việt Nam.
[🌿] Nhóm tác giả: Lương Minh Phương – Nguyễn Thị Mỹ Trinh – Trần Thị Lý ( Đồng chủ biên)
Nguyễn Thị Thanh Huyền – Đặng Hoàng Giang – Nguyễn Thanh Huyền
[🌿] NXB: Đại học Sư Phạm
[🌿] Năm xuất bản: 2023
--------------------------------------------------------
[☘️] Thư viện xin gửi lời cảm ơn tới nhóm tác giả đã tặng cuốn sách này cho Thư viện. Thay mặt các độc giả, Thư viện xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô
[💐] Kính chúc các Thầy, các Cô sức khoẻ và thành công!
Trân trọng cảm ơn. [🥰]
--------------------------------------------------------
Cuốn sách cung cấp khung lý luận về phát triển năng lực thích nghi với môi trường đa văn hóa cho sinh viên thuộc các chương trình đào tạo quốc tế, cập nhật xu hướng quốc tế và thực tiển có liên quan ở Việt Nam, trên cơ sở đó hướng dẫn xây dựng và thực hiện các phương pháp đào tạo phát triển năng lực thích nghi với môi trường đa văn hóa cho sinh viên thuộc các chương trình đào tạo quốc tế. Các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục, các nhà hoạch định chính sách, giảng viên và sinh viên đại học và những người có cùng mỗi quan tâm có thể tham khảo những thông tin này để áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả và chất lượng các chương trình đào tạo quốc tế ở Việt Nam trong thời gian tới.
Cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo phát triển năng lực thích nghi với môi trường đa văn hóa cho sinh viên thuộc các chương trình đào tạo quốc tế.
Chương 2: Cơ sở thực tiễn về đào tạo phát triển năng lực thích nghi với môi trường đa văn hóa cho sinh viên thuộc các chương trình đào tạo quốc tế.
Chương 3: Xây dựng nội dung và phương pháp đào tạo phát triển năng lực thích nghi với môi trường đa văn hóa cho sinh viên thuộc các chương trình đào tạo quốc tế.
 

Bình luận