Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề “Văn hóa đọc của sinh viên trong bối cảnh hiện nay”

Để góp phần thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 329/QĐ -TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017.
Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên cấp Trường với chủ đề “Văn hóa đọc của sinh viên trong bối cảnh hiện nay”

Hội thảo góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng sinh viên của Nhà trường, giúp sinh viên có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc đọc đối với quá trình tự học, làm giàu trí thức, nâng cao khả năng tư duy và năng lực tự nghiên cứu, giới thiệu và hướng dẫn sinh viên nắm bắt các công cụ tìm kiếm hiện đại để ứng dụng vào quá trình tra cứu, tiếp cận các nguồn tư liệu trong và ngoài nước, định hướng cho sinh viên về phương pháp tìm kiếm, lựa chọn tư liệu, đọc và học một cách hiệu quả.

  • Thời gian: Từ 7h30 đến 11h00 .Thứ ba, ngày 09 tháng 6 năm 2020
  • Địa điểm : Tầng 4, Thư viện Trường Đại học Hà Nội

Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung chính sau đây:
- Vai trò của việc đọc đối với sinh viên.
- Thực trạng việc đọc trong sinh viên hiện nay: thói quen đọc của sinh viên, những vấn đề bất cập.
- Ảnh hưởng của công nghệ hiện đại đối với việc đọc của sinh viên hiện nay.
- Phương pháp tìm kiếm, tiếp cận tư liệu và đọc hiệu quả.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các bạn học viên và sinh viên ,cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến tham dự hội thảo.

Bình luận