HOẠT ĐỘNG PHẢN HỒI ĐỒNG ĐẲNG TRONG CÁC LỚP HỌC KỸ NĂNG VIẾT NGÔN NGỮ THỨ HAI

HOẠT ĐỘNG PHẢN HỒI ĐỒNG ĐẲNG TRONG CÁC LỚP HỌC KỸ NĂNG VIẾT NGÔN NGỮ THỨ HAI

Tác giả: Jun Liu & Jette G. Hansen Edwards

Dịch giả: Nguyễn Song Lan Anh & Ngô Văn Giang

NXB: Thế Giới

Ký hiệu xếp giá: 418.0071 LIU

Kho tài liệu Tiếng Việt

Thư viện Trường Đại học Hà Nội

-------------------------------------------

Hoạt động phản hồi đồng đẳng (peer response) là một hoạt động được sử dụng trong nhiều lớp học tiếng Anh cũng như các lớp học ngoại ngữ trong những năm gần đây. Hoạt động này sử dụng người học làm nguồn thông tin và là những người tương tác với nhau; người học sẽ đảm nhận vai trò và trách nhiệm trong việc nhận xét và đánh giá bài viết của bạn học trong quá trình viết bài, mà vai trò này vốn dĩ được thực hiện bởi giáo viên, người hướng dẫn hoặc người sửa bài. Cuốn sách Hoạt động phản hồi đồng đẳng trong các lớp học kỹ năng viết ngôn ngữ thứ hai gồm 06 chương tập trung phân tích hoạt động phản hồi đổng đẳng dưới ba góc độ: của giáo viên, của người học và của nhà nghiên cứu. Tất cả các chương thể hiện nội dung xoay quanh những câu hỏi mà giáo viên dạy kỹ năng viết trong môi trường đa ngôn ngữthường gặp phải trong thực tế lớp học hàng ngày. Những câu hỏi này được đặt ra xung quanh các vấn đề nổi bật được bàn luận thông qua tổng quan các nghiên cứu đi trước về hoạt động phản hồi đồng đẳng trong giờ dạy kỹ năng viết cho ngôn ngữ thứ hai từ nhiều thập kỷ qua.

Nội dung sách được trình bày dễ hiểu, minh họa rõ ràng bằng những dữ liệu dựa trên các nghiên cứu thực tiễn. Cuốn sách có thể được xem là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với các giáo viên ngoại ngữ trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp và hiệu quả nhằm thúc đẩy năng lực tự học, tư duy phản biện và khả năng sáng tạo trong quá trình học ngoại ngữ của người học. Sách có độ phủ lớn đối với việc dạy ngôn ngữ thứ hai cũng như việc dạy ngoại ngữ ở chỗ hoạt động phản hổi đồng đẳng có thể áp dụng cho hẩu hết các lớp dạy kỹ năng viết các thứ tiếng như Anh, Pháp, Nhật, Nga, Trung..

Bình luận