Thông báo mở lớp tập huấn dành cho sinh viên K18, K19, K20

      Căn cứ nhu cầu sử dụng nguồn lực thông tin và dịch vụ thư viện trực tuyến của sinh viên, đặc biệt là nhu cầu sử dụng nguồn học liệu số trong thời gian học tập trực tuyến, Thư viện tổ chức lớp tập huấn dành cho sinh viên các khóa: K18, K19, K20 chưa đăng ký sử dụng thư viện.

* Thông tin chi tiết như sau:

+ Hình thức học: Trực tuyến

+ Số tiết học: 4

+ Đăng ký tại link: https://forms.gle/J4JqXEmhuVKRNnPh8

--------------------------------
Thư viện Trường Đại học Hà Nội
Email: lib@hanu.edu.vn
Điện thoại: (84-24)38548121
Hotline: 0936.146838
Bình luận