TRA CỨU THEO YÊU CẦU

I. Giới thiệu

Với mong muốn phục vụ tài liệu và thông tin tốt nhất cho việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy của sinh viên, giảng viên, cán bộ, Thư viện Đại học Hà Nội đã triển khai cung cấp Dịch vụ tra cứu theo yêu cầu. Dịch vụ sẽ cung cấp tài liệu dưới nhiều hình thức khác nhau như: trang in, photocopy, file mềm với phần nội dung là các bản tóm tắt, giới thiệu, hoặc toàn văn theo các chủ đề hoặc tên tài liệu. Cụ thể từ nguồn thư viện đại học Hà Nội, các thư viện trong nước, quốc tế hoặc các cơ sở dữ liệu khác.

Dịch vụ đặc biệt rất hứu ích với người dùng tin khi cần sưu tầm tài liệu để làm các bài tập lớn, tiểu luận, đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, luận văn , luận án…

II. Nội dung:

  • Cung cấp tài liệu phục vụ nghiên cứu và phương pháp NCKH
  • Cung cấp thư mục tài liệu theo yêu cầu người sử dụng
  • Tra cứu và cung cấp Tài liệu điện tử toàn văn (bài báo, tạp chí, sách…) theo yêu cầu người dùng
  • Cung cấp bản photo hoặc scan luận văn, đề tài nghiên cứu, khóa luận …(theo Quy định về bản quyền)
Bài viết liên quan
Bình luận