Dòng Nội dung
1
2
Anh - Việt từ điển văn hóa - văn minh Hoa Kỳ = Dictionary of USA / Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Hào.
Hà Nội : Thế giới, 2008
766 p. ; 21 cm.

Từ điển giải thích những thuật ngữ, khái niệm, sự vật hiện tượng đặc trưng cho văn hóa Hoa Kỳ.

3
Anh - Việt từ điển văn hóa - văn minh Vương quốc Anh = Dictionnary of Great Britain / Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Hào.
Hà Nội : Nxb. Thế giới ; Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2003
966 tr ; 21 cm.4
Đom đóm và lửa / Mac Fon Đê Gruyn ; Nguyễn Hào dịch.
Hà Nội : Lao động, 1985.
219 tr. ; 19cm5