Dòng Nội dung
1
A communicative grammar of English / Patricia K. Werner, Mary Mitchell Church, Lida R. Baker.
Singapore : The Mcgraw-Hill Comanies, Inc, 1997.
411 p. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
2
Mosaic one : a content-based grammar / Patricia K. Werner ; with contributions by Lida R. Baker, Mary Curran.
New York : McGraw-Hill, c1996.
xv, 478 p. : ill. ; 24 cm.


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:19)